Hướng dẫn nhập THÔNG TIN CƠ BẢN

Hướng dẫn nhập THÔNG TIN CƠ BẢN, đăng nhập vào trang quản trị và thực hiện như sau:

huong-dan-nhap-thong-tin-co-ban

(1). Nhập các thông tin cơ bản

 • Chỉnh sửa các chức năng

huong-dan-nhap-thong-tin-co-ban-1

(2). Tiêu đề hiển thị trình duyệt

 • Vào trang thiết lập chung -> chuyển sang tab Cửa hàng
 • Tên cửa hàng: là tiêu đề hiển thị trình duyệt trang chính
 • Lưu khi hoàn thành chỉnh sửa.

huong-dan-nhap-thong-tin-co-ban-2

(3). Logo website

 • Sử dụng kích thước gốc: Hiển thị với kích thước của hình ảnh logo tải lên
 • Sử dụng kích thước người dùng: Nhập chiều rộng và chiều cao logo bên dưới
 • Tắt/Bật: Hiển thị logo
 • Lưu khi hoàn thành chỉnh sửa.

huong-dan-nhap-thong-tin-co-ban-3

(4). Favicon website

 • Vào trang thiết lập chung -> chuyển sang tab Hình ảnh
 • Lưu khi hoàn thành chỉnh sửa.

huong-dan-nhap-thong-tin-co-ban-4

(5). Thông tin website tại chân trang

 • Tab Thiết lập

huong-dan-nhap-thong-tin-co-ban-5

 • Tab dữ liệu

huong-dan-nhap-thong-tin-co-ban-5-1

(6). Thông tin bản quyền website

huong-dan-nhap-thong-tin-co-ban-6

(7). Số điện thoại, hotline

huong-dan-nhap-thong-tin-co-ban-7

huong-dan-nhap-thong-tin-co-ban-7-1