Hướng dẫn lấy mã API MailChimp

Sau khi đăng ký MailChimp thành công, bạn có thể truy xuất mã API để sử dụng trong trường hợp cần thiết, đặc biệt là khi muốn tạo form MailChimp để khách hàng đăng ký và lấy thông tin khách hàng từ MailChimp đổ sang.

Để lấy mã API, tại màn hình quản trị MailChimp, bạn vào tài khoản của bạn ở góc phải màn hình sau đó chọn Account

account

Tiếp theo, bạn chọn Extras ==> API Key.

api-key

Tại giao diện quản lý API, bạn kéo xuống và chọn Create A Key.

tao-key

Sau đó, ở cột API Key, bạn có thể Copy mã API Key để sử dụng.

 key