Hướng dẫn lấy Client ID và Client secret từ Google

Để lấy Client ID và Client Secret từ Google, quý khách vui lòng truy cập vào đường dẫn https://console.developers.google.com

Bước tiếp theo quý khách cần phải nhấn vào Credential ở góc bên phải màn hình như hình minh họa. Rồi tiếp tục nhấn vào Create credentials để chọn  OAuth client ID

client-google-1

client-google-2

Quý khách tiếp tục nhấn chọn vào Web application

client-google-3

Bước tiếp theo quý khách vui lòng điền tên ứng dụng, dường dẫn sử dụng ứng dụng và đường dẫn chuyển hướng sau khi ứng dụng hoàn thành.

client-google-4

Quý khách vui lòng xem video để theo dõi chi tiết hơn

Cảm ơn quý khách đã theo dõi.