Hướng dẫn đổi mật khẩu trang quản trị

Hướng dẫn đổi mật khẩu trang quản trị

Sau khi đăng nhập vào trang quản trị, quý khách cần phải thay đổi mật khẩu trang quản trị của mình nhằm đảm bảo tính bảo mật cho website của mình.
Video hướng dẫn dưới đây sẽ giúp quý khách cập nhật được thông tin cơ bản của người quản treị website cũng như đổi mật khẩu cho tài khoản này . Cũng như việc thay đổi ngôn ngữ cho trang quản trị trong trường hợp người quản trị là người nước ngoài.
Quý khách vui lòng xem video hướng dẫn dưới đây để xem chi tiết hơn

Cảm ơn quý khách đã theo dõi