Hướng dẫn đổi mật khẩu tài khoản quản trị

Đăng nhập vào trang quản trị và thực hiện như sau:

(1). Chọn Cài đặt Website –> Quản lý Tài khoản –> Tài khoản

huong-dan-doi-mat-khau-tai-khoan

(2). Chọn tài khoản cần chỉnh sửa.

huong-dan-doi-mat-khau-tai-khoan-1

(2.1). Hoặc nhấn vào tên tài khoản để vào phần cập nhật.

huong-dan-doi-mat-khau-tai-khoan-2

(3). Cập nhật các thông tin để thay đổi mật khẩu

  • Mật khẩu hiện tại: Mật khẩu được cung cấp để đăng nhập lần đầu
  • Nhập mật khẩu mới Xác nhận lại mật khẩu mới

huong-dan-doi-mat-khau-tai-khoan-03

Cuối cùng chọn Lưu để hoàn tất việc thay đổi thông tin hoặc mật khẩu tài khoản.