Hướng dẫn chỉnh sửa icon chờ tải trang

Để tránh nhàm chán trong quá trình tải trang và giảm tị lệ thoát trang của khách hàng, quý khách có thể tùy ý thay đổi icon chờ tải trang bằng những icon đã có sẵn trong website hoặc tải lên một icon mới với định dạng gif. Hướng dẫn bằng video dưới đây có miêu tả rõ cách thức thay icon chuyển trang bằng những Gif có sẵn được tích hợp trong website và cách thức tải 1 tập tin dạng gif từ máy tính tùy theo nhu cầu của quý khách.

Cảm ơn quý khách đã theo dõi