Hướng dẫn chèn thư viện ảnh bài viết

Chèn thư viện ảnh vào bài viết mới tương tự như tạo một bài viết mới, đăng nhập vào trang quản trị và thực hiện như sau:

(1). Chọn Bài viết sau đó chọn tiếp Viết bài mớichen-thu-vien-6

 
(2). Nhập Tiêu đề bài viết

(3). Nhập Nội dung sau đó chọn Thêm Mediachen-thu-vien

 
(4). Bắt đầu Tạo bộ sưu tập ảnh bằng cách chọn Tải tập tin lên và bấm vào Chọn tập tin. Từ thư viện ảnh của máy tính tiến hành chọn ảnh và bấm Open để tải ảnh lênchen-thu-vien-1 chen-thu-vien-2

 
(5). Nhập thêm chú thích, mô tả cho ảnh (nếu cần), bấm Tạo một bộ sưu tập mới. Tiếp theo tại cửa sổ Sửa thư viện, cài đặt các hiển thị cho thư viện như số cột, kích cỡ ảnh, thứ tự,…chen-thu-vien-4

 
(6). Thư viện đã được chèn vào bài viết. Edit hoặc Delete thư viện nếu cầnchen-thu-vien-5

 
(7). Chọn Danh mục, Thuộc tính, nhập Thẻ, Ảnh đại diện và chọn Đăng bài viết để hoàn tấtchen-thu-vien-7