Hướng dẫn chặn phòng đã được đặt trước

Trong trường hợp bạn có khách hàng đặt phòng trực tiếp tại khách sạn, bạn muốn chặn những phòng đã được đặt trước này. Bạn hãy thực hiện theo các bước sau:

I/ Lấy mã gói phòng cần chặn

Để lấy mã một gói phòng, trong trang quản trị bạn ấn vào Ứng Dụng Đặt Phòng  ==> Gói phòng ==> Rê chuột vào gói bạn muốn lấy mã gói phòng => Chỉnh sửa.

chan-goi-phong

Xem mã gói phòng ở dưới tiêu đề của gói phòng.

xem-ma-goi-phong

II/ Chặn phòng

Trong phần Thiết lập chọn phòng tại mục chặn thông tin gói phòng đã được đặt trước. Nhập phòng cần chặn theo cú pháp sau: mã gói gói phòng(mã số phòng). Ví dụ: 853(104).

chan-goi-phong-2

Để chặn toàn bộ số phòng của gói phòng này bạn chỉ cần điền mã gói phòng.