Hướng dẫn cấu hình ứng dụng chạm để gọi

Hướng dẫn quản trị app chạm để gọi

Để quản trị quý khách vui lòng truy cập vào Cài đặt -> Chạm để gọi.

1

Tại đây quý khách có thể cấu hình cho ứng dụng đã được cài đặt.  Có 6 trường quý khách phải tiến hành thao tác để hoàn thành cấu hình ứng dụng:
3

  • Hiển thị nút gọi: Quý khách vui lòng chọn “Hiện” khi có nhu cầu hiển thị ứng dụng này.
  • Hiển thị nút đăng ký: Quý khách vui lòng chọn “ Hiện” khi có nhu cầu hiển thị nút đăng ký trên website.
  • Số điện thoại: Quý khách vui lòng nhập số điện thoại mong muốn để kết nối đến số điện thoại đó khi quý khách click chọn nút gọi ngoài giao diện website.
  • Chữ hiển thị: Nhập chữ hiển thị quý khách mong muốn khi nút gọi đang được hiển thị.
  • Đường dẫn đăng ký: Nhập đường link hiển thị khi quý khách click chọn nút đăng ký.
  • Chữ hiển thị: Nhập chữ hiển thị quý khách mong muốn khi nút đăng ký đang được hiển thị.

Sau khi đã cấu hình xong, quý khách vui lòng chọn “ Lưu thay đổi” để lưu lại cấu hình vừa thao tác.

Ngoài ra, quý khách có thể chọn hiển thị ngôn ngữ khác để cấu hình cho app ứng dụng, thao tác cấu hình quý khách thực hiện tương tự các bước trên.