HƯỚNG DẪN CẤU HÌNH EMAIL TRÊN ANDROID

Cấu hình Nhận và Gởi Email (Android)

Một số điều cần biết về Email

Một địa chỉ email có hai phần. Phần tên hộp thư đứng đằng trước ký tự a móc (@) và phần tên miền.

Ví dụ: admin@chili.vn, trong trường hợp này admin là tên hộp thư và tên miền là: chili.vn.

Nếu người quản trị mạng nơi bạn sử dụng không cung cấp thông tin máy chủ, thì dưới đây là thông tin mặc định được khởi tạo cho một dịch vụ đăng ký tại CHILI:

 • Địa chỉ máy chủ nhận và gởi email đơn giản chỉ là mail.tên miền
 • Địa chỉ vào website WebMail:
  • Dịch vụ Cpanel: http://mail.tên miền
  • Dịch vụ Mdaemon: http://mail.tên miền
 • Địa chỉ Email cũng là Username để bạn đăng nhập (cụ thể trong ví dụ bên dưới chúng tôi sử dụng địa chỉ tutorials@nctest.info để tiện cho bạn hình dung).

1. Mở Setting trên android sau đó tìm đến phần Accounts

PELollipop1-614x1024

 • Trong phần Accounts kéo xuống và nhấn vào Add Account

PELollipop2-614x1024

 • Bước tiếp theo chọn Add Email theo IMAP hoặc POP3 tùy vào nhu cầu

PELollipop3-614x1024

 • Sau khi đã chọn IMAP hoặc POP3 điền địa chỉ email cần thêm vào (Ví dụ : tutorials@nctest.info) Và chọn Manual Setup

PELollipop4-614x1024

 • Bước tiếp theo phần Incoming Sever Setting điền các thông tin sau :

2. Nếu như sử dụng IMAP :

Username: Địa chỉ email của bạn được quản trị cấp, ví dụ:user@domain.com
Password: Mật khẩu được quản trị cấp
Server: Địa chỉ máy chủ nhận email, thường là mail.example.com.vn (trong đó example.com.vn là tên miền đã đăng ký)
IMAP Port: 993
Security Type: SSL/TLS (Accept All certificates)

PELollipop6-614x1024

3. Nếu như sử dụng POP3

Username: Địa chỉ email của bạn được quản trị cấp, ví dụ:user@domain.com
Password: Mật khẩu được quản trị cấp
Server: Địa chỉ máy chủ nhận email, thường là mail.example.com.vn (trong đó example.com.vn là tên miền đã đăng ký)
POP3 Port: 995
Security Type: SSL/TLS (Accept All certificates)

PELollipop7-614x1024

 • Sau đó nhấn Next.
 • Đến phần Outgoing Server Setting cấu hình các thông tin như sau :

SMTP Server: Địa chỉ máy chủ gởi email, thường là mail.example.com.vn (trong đó example.com.vn là tên miền đã đăng ký)
Port: 465
Security Type: SSL/TLS (Accept All certificates)
Username: Địa chỉ email của bạn được quản trị cấp, ví dụ:user@domain.com
Password: Mật khẩu được quản trị cấp

 • Sau đó nhấn Next để verify setting SMTP.

PELollipop9-614x1024

 • Bấm Next để hoàn tất.

PELollipop10-614x1024