HƯỚNG DẪN CẤU HÌNH BẢN GHI CHO DỊCH VỤ PROMAIL

Để có thể sử dụng được dịch vụ Email Startup & Email Business do ProMail cung cấp, quý khách vui lòng tạo các bản ghi trên các máy chủ DNS của nhà cung cấp tên miền. Việc tạo các bản ghi này được hỗ trợ hầu hết các nhà cung cấp dịch vụ tên miền, trong đó có ODS. Thông tin các bản ghi như bản mô tả bên dưới:

Bước 1: Đăng nhập trang http://control.dns-s.com (Nếu quý khách sử dụng DNS tên miền tại ODS)

Bước 2: Tiến hành trỏ hoặc sửa các Record DNS như thông tin bên dưới:

Đối với dịch vụ Promail Startup

HostLoại RecordĐịa ChỉGiá trị
mailNS Recordmx.odsvn.com
webmailNS Recordmx.odsvn.com
default._domainkeyNS Recordmx.odsvn.com
[tenmiencuaban]TXTv=spf1 include:spf.ods.vn -all
autodiscoverCNAMEmail.[tenmiencuaban]
autoconfigCNAMEmail.[tenmiencuaban]
_autodiscover._tcpSRVcpanelemaildiscovery.cpanel.netPriority: 10
Weight: 10
Port: 443
@ hoặc để trốngMXmail.[tenmiencuaban]10

Đối với dịch vụ Promail Bussiness

HostLoại RecordĐịa ChỉGiá trị
mailNS Recordbs.odsvn.com
default._domainkeyNS Recordbs.odsvn.com
[tenmiencuaban]TXTv=spf1 include:spf.ods.vn -all
autodiscoverCNAMEmail.[tenmiencuaban]
@MXmail.[tenmiencuaban]10

*tenmiencuaban: tên miền quý khách đăng kí sử dụng dịch vụ email tại ProMail. Ví dụ: ods.vn; promail.vn