HƯỚNG DẪN CẤU HÌNH BẢN GHI CHO DỊCH VỤ EMAIL

Để có thể sử dụng được dịch vụ Email do CHILI cung cấp, quý khách vui lòng tạo các bản ghi trên các máy chủ DNS của nhà cung cấp tên miền. Việc tạo các bản ghi này được hỗ trợ hầu hết các nhà cung cấp dịch vụ tên miền. Thông tin các bản ghi như bản mô tả bên dưới:

Bước 1: Đăng nhập trang https://me.chili.vn (Nếu quý khách sử dụng DNS tên miền tại CHILI)

Bước 2: Tiến hành trỏ hoặc sửa các Record DNS như thông tin bên dưới:

Đối với dịch vụ Email Silver, Gold, Platinum

HostLoại RecordĐịa ChỉGiá trị
mailNS Recordmx.odsvn.com
webmailNS Recordmx.odsvn.com
default._domainkeyNS Recordmx.odsvn.com
[tenmiencuaban]TXTv=spf1 include:spf.ods.vn -all
autodiscoverCNAMEmail.[tenmiencuaban]
autoconfigCNAMEmail.[tenmiencuaban]
_autodiscover._tcpSRVcpanelemaildiscovery.cpanel.netPriority: 10
Weight: 10
Port: 443
@ hoặc để trốngMXmail.[tenmiencuaban]10

Đối với dịch vụ Email máy chủ riêng

HostLoại RecordĐịa ChỉGiá trị
mailNS Recordbs.odsvn.com
default._domainkeyNS Recordbs.odsvn.com
[tenmiencuaban]TXTv=spf1 include:spf.ods.vn -all
autodiscoverCNAMEmail.[tenmiencuaban]
@MXmail.[tenmiencuaban]10

*tenmiencuaban: tên miền quý khách đăng kí sử dụng dịch vụ email tại CHILI. Ví dụ: chili.vn