Hướng dẫn các mục trong thiết lập chung

Để cấu hình thiết lập chung website, đăng nhập vào trang quản trị và thực hiện như sau:

Cài đặt Website –> Thiết lập  –> Thiết lập chung

huong-dan-cau-hinh-thiet-lap-chung

(1). Tổng quan

huong-dan-cau-hinh-thiet-lap-chung-1

(2). Cửa hàng

huong-dan-cau-hinh-thiet-lap-chung-2

(3). Khu vực

huong-dan-cau-hinh-thiet-lap-chung-3

(4). Tùy chọn: Điều chỉnh các thông tin về

 • Quản lý Hiển thị
 • Kiểm soát
 • Phiếu Quà tặng
 • Thiết lập Thuế
 • Quản lý Khách hàng
 • Quản lý Thanh toán
 • Kho Hàng
 • Liên kết – Tiếp thị
 • Đổi / Trả hàng

huong-dan-cau-hinh-thiet-lap-chung-4

(5). Hình ảnh

 • Thiết lập các hình ảnh Banner Share Facebook, Logo cửa hàng, Favicon website.
 • Thiết lập các kích thước chung của hình ảnh trên website.

huong-dan-cau-hinh-thiet-lap-chung-5

(6). FTP

 • Cấu hình FTP để kết nối truyền các file tập tin từ máy tính lên hosting/server

huong-dan-cau-hinh-thiet-lap-chung-6

(7). Email

 • Cấu hình các thông số Email để nhận các thông tin khi có đơn hàng, bình luận, thông tin liên hệ…
 • Địa chỉ nhận Email thông báo: Có thể nhập nhiều email cùng nhận thông báo, mỗi email cách nhau một dấu phẩy “,” .

huong-dan-cau-hinh-thiet-lap-chung-7

(8). Điều khiển Máy Chủ

 • Sử dụng SSL: Nếu website đã cài SSL(https) thì chọn Có, nếu chưa cài SSL(http) thì chọn Không.
 • Chế độ SEO URL thân thiện: Chọn để các đường dẫn sản phẩm, danh mục,… từ mặc định sẽ chuyển về URL thân thiện.

huong-dan-cau-hinh-thiet-lap-chung-8

(9). Google

 • Mã Google Analytics: Nơi chèn các loại mã đo lường, phân tích như Mã Google Analytics, Mã Google Search Console, Mã Facebook Pixel, …
 • Tắt/Bật: Chọn Hiện để kết nối hiển thị trên website

huong-dan-cau-hinh-thiet-lap-chung-9

Chọn Lưu để hoàn tất các cấu hình đã thiết lập

huong-dan-cau-hinh-thiet-lap-chung-10