Giới thiệu phân hệ quản lý lịch làm việc

Để phân hệ quản lý lịch làm việc, đăng nhập vào trang quản trị và thực hiện như sau:

(1). Chọn LỊCH LÀM VIỆC.
lich-lam-viec

(2). Giao diện quản lý lịch làm việc bao gồm:

  • Ngày và giờ: Là ngày giờ bắt đầu và kết thúc việc làm, có màu nền tương ứng với loại TouchPoint.
  • Chủ đề: Là chủ đề hoặc tên liên quan đến công việc.
  • Phương thức liên hệ: Individual hoặc Organization.
  • Liên hệ TouchPoint
  • Phân công cho: Người được phân công làm việc.
  • Trạng thái: Hiển thị biểu tượng tương ứng với 1 trong 3 trạng thái của công việc là Lên kế hoạch, Hoàn tất hoặc Hủy.

lich-lam-viec-1

(3). Tìm kiếm lịch làm việc bằng cách nhập từ khóa liên quan đến chủ đề công việc cần tìm vào ô tìm kiếm. Hoặc có thể lọc bằng công cụ lọc có sẵn.lich-lam-viec-2

(4). Thêm một lịch làm việc mới bằng cách chọn Add New, nhập Liên hệ TouchPoint và tiếp tục thiết lập các thông tin liên quan đến lịch làm việc như: Chủ đề, loại TouchPoint, ngày giờ bắt đầu và kết thúc, người được phân công,…

Sau đó bấm Tạo để lưu lại lịch làm việc.
lich-lam-viec-3 lich-lam-viec-4 lich-lam-viec-5 lich-lam-viec-6

Lịch làm việc tạo thành công được hiển thị trong danh sách lịch làm việc.
lich-lam-viec-7

(5). Các thao tác liên quan đến lịch làm việc như chỉnh sửa, xóa tạm,… Được thực hiện bằng cách rê chuột vào tên của lịch làm việc và chọn lệnh cần thực hiện.

Ngoài ra có thể chọn Tác vụ khi thao tác cho nhiều lựa chọn cùng lúc.
lich-lam-viec-8