GIới thiệu phân hệ quản lý khách hàng

Để phân hệ quản lý khách hàng, đăng nhập vào trang quản trị và thực hiện như sau:

(1). Chọn KHÁCH HÀNG.
khach-hang

(2). Giao diện quản lý khách hàng / tổ chức bao gồm:

  • Tên: Là tên của khách hàng / tổ chức.
  • Email: Là email của khách hàng / tổ chức.
  • Điện thoại: Là điện thoại của khách hàng / tổ chức.
  • Thêm mới TouchPoint: Hiển thị đường biểu diễn tương ứng với số lượng TouchPoint thêm mới.
  • Ngày không hoạt động: Hiển thị số ngày không hoạt động của khách hàng / tổ chức.

khach-hang-1

(3). Tìm kiếm khách hàng / tổ chức bằng cách nhập từ khóa liên quan đến tên khách hàng / tổ chức vào ô tìm kiếm. Hoặc có thể lọc bằng công cụ lọc bằng tribes, tags contact, types có sẵn.
khach-hang-2

(4). Thêm một khách hàng / tổ chức mới bằng cách chọn Add New, chọn đối tượng khách hàng và tiếp tục thiết lập các thông tin như: Tên hiển thị, số điện thoại, website, địa chỉ, tags,…

Bấm Tạo để lưu lại khách hàng / tổ chức vừa tạo.
khach-hang-3 khach-hang-4 khach-hang-5 khach-hang-6

Khách hàng / tổ chức đã được tạo thành công.
khach-hang-7

(5). Các thao tác liên quan đến quản lý khách hàng / tổ chức như chỉnh sửa, xóa, xem,… Được thực hiện bằng cách rê chuột vào tên của khách hàng / tổ chức và chọn lệnh cần thực hiện.

Ngoài ra có thể chọn Tác vụ khi cần thao tác cho nhiều lựa chọn cùng lúc.khach-hang-8