Đổi mật khẩu trang quản trị

Để thay đổi mật khẩu trang quản trị, đăng nhập vào trang quản trị và thực hiện như sau:

(1). Chọn THÀNH VIÊN.thay-doi-mat-khau-trang-quan-tri

 
(2). Rê chuột vào ảnh đại diện của tài khoản đang quản trị, sau đó chọn Đổi mật khẩu.
thay-doi-mat-khau-trang-quan-tri-1

 
(3). Bấm vào Tạo mật khẩu, hệ thống sẽ tự động hiện một dòng mật khẩu mới. Có thể giữ nguyên hoặc thay đổi dòng mật khẩu này theo mong muốn. Cuối cùng chọn Cập nhật Hồ sơ để hoàn tất.thay-doi-mat-khau-trang-quan-tri-2 thay-doi-mat-khau-trang-quan-tri-3