Điều chỉnh thông tin liên kết mạng xã hội

Để điều chỉnh thông tin liên kết mạng xã hội, đăng nhập vào trang quản trị và thực hiện như sau:

(1). Chọn Cài đặt sau đó chọn tiếp Chân trang & Đầu trangthay-logo-website

(2). Chọn Tổng hợp 

(3). Chọn Link mạng xã hội

(4). Tìm và điều chỉnh thông tin liên kết mạng xã hội, bấm Đăng bài viết để hoàn tấtthay-doi-lien-ket-mang-xa-hoi