Điều chỉnh thông số một phương thức vận chuyển

Để điều chỉnh thông số một phương thức vận chuyển, đăng nhập vào trang quản trị và thực hiện như sau:

(1). Click chuột vào Vận chuyển và chọn tiếp Phương thức Vận chuyển.tat-phuong-thuc-van-chuyen

 
(2). Rê chuột vào phương thức vận chuyển cần điều chỉnh và chọn lệnh Sửa. sua-phuong-thuc-van-chuyen

 
(3). Sửa thông số của phương thức vận chuyển theo ý muốn, chọn lệnh Lưu để hoàn tất.

Lưu ý: Các phương thức vận chuyển khác nhau sẽ có cấu hình chỉnh sửa khác nhau.
sua-phuong-thuc-van-chuyen-1