Điều chỉnh thông số một phương thức thanh toán

Để điều chỉnh thông số một phương thức thanh toán, đăng nhập vào trang quản trị và thực hiện như sau:

(1). Click chuột vào Vận chuyển và chọn tiếp Thanh toán.tat-phuong-thuc-thanh-toan

 
(2). Rê chuột vào phương thức thanh toán cần điều chỉnh và chọn lệnh Sửa.
sua-phuong-thuc-thanh-toan

(3). Sửa thông số của phương thức thanh toán theo ý muốn, chọn lệnh Lưu để hoàn tất.

Lưu ý: Các phương thức thanh toán khác nhau sẽ có cấu hình chỉnh sửa khác nhau.
sua-phuong-thuc-thanh-toan-1