Điều chỉnh các thông điệp khi thao tác trên Form

Để điều chỉnh các thông điệp khi thao tác trên Form, đăng nhập vào trang quản trị và thực hiện như sau:

(1). Chọn Form liên hệ sau đó chọn tiếp Danh sách Form.
cau-hinh-mail-nhan-dang-ky

(2). Trong danh sách Form, rê chuột vào form cần điều chỉnh thông điệp và chọn Sửa.cau-hinh-mail-nhan-dang-ky-1

(3). Ở tab Thông báo và Chú ý tiến hành điều chỉnh các thông điệp, bấm Lưu để hoàn tất.
dieu-chinh-thong-diep