Danh sách tin tức

Danh sách tin tức

Quý khác vui lòng nhấn vào icon Thêm Để thêm bài viết mới hoặc nhấn vào icon viết chì phía sau mỗi bài viết để tiến hành chỉnh sửa bài viết cũ. Để hỗ trợ cho việc tìm kiếm bài viết dễ hơn, quý khách có thể tùy chọn các tiêu chí để học bài viết phía trên

  • Thẻ tổng quan: quý khách vui lòng không để trống các trường bắt buộc có gắn sao màu đỏ . Mục mô tả ngắn chính là phần hiển thị tóm tắt nội dung mà quý lựa chọn cho hiển thị ngoài trang danh mục bài viết trên website. Mục mô tả là phần dành cho quý khách đăng nội dung chính của bài viết.

tin-tuc-don-gian-12

  • Thẻ Dữ liệu: Quý khách có thể nhấp vào icon viết chì của mục hình ảnh  để thêm ảnh đại diện cho bài viết tại trang danh mục bài viết ngoài website. Hình ảnh của các bài viết nên có kích thước bằng nhau để danh mục tin tức của quý khách được hiển thị đẹp và đều hơn . Khi đăng bài quý khách vui lòng chọn Tác giả Trạng thái Bật/ Tắt cho bài đăng. Ngoài ra quý khách còn có thể chọn ngày mà bài đăng sẽ được đăng lên website, xu hướng tìm kiếm,….

tin-tuc-don-gian-13

  • Thẻ Mắt xích tin tức: Quý khách có thể chọn sản phẩm liên quan hiển thị trong bài viết chi tiết này cũng như Tin tức liên quan bằng cách nhấp kép vào ô trống, trình duyệt sẽ tự hiển thị ra các gợi ý cho quý khách lựa chọn

tin-tuc-don-gian-14

Ví dụ vị trí hiển thị của tin tức liên quan và sản phẩm liên quan ngoài website

tin-tuc-don-gian-15

  • Thẻ Youtube video: quý khách chèn link youtube thì video này sẽ hiển thị bên dưới nội dung bài viết ngoài website

tin-tuc-don-gian-19

  • Thẻ Liên kết: Quý khách vui lòng chọn danh mục cho bài viết này

tin-tuc-don-gian-18

Quý khách vui lòng theo dõi video dưới đây để xem thao tác ví dụ quản trị ứng dụng này.

[flowplayer id=”1168″]

Cảm ơn quý khách đã theo dõi