Đăng nhập quản trị email

(1). Thông qua trình duyệt web, truy cập http://webmail.tenmien:8880/, với tenmien được thay bằng tên miền của web bạn.

(2). Tại form đăng nhập, điền thông tin để đăng nhập bao gồm:

  • Tên người dùng
  • Mật khẩu
  • Ngôn ngữ giao diện: Có thể để mặc định hoặc chọn ngôn ngữ phù hợp.

dang nhap webmail 6

 
(3). Click Đăng nhập.
dang nhap quan tri email 4

 
(4). Kết quả đăng nhập thành công vào quản trị email.
dang nhap quan tri email 2