Chuyển tiếp một thư đã đọc (Foward)

 Để chuyển tiếp một thư đã đọc (Foward), đăng nhập vào email và thực hiện như sau:

(1). Chọn Hộp thư và chọn tiếp thư cần chuyển tiếp.
chuyen tiep email 3

 
(2). Chọn 1 trong 2 tùy chọn chuyển tiếp:

  • Chuyển tiếp thư
  • Chuyển tiếp thư theo phương cách đính kèm.

chuyen tiep email 4

 
(3). Nhập địa chỉ email nhận và nội dung email chuyển tiếp. Cuối cùng click Gửi để hoàn tất.
chuyen tiep email 5