Chức năng các module nâng cao

 module-nang-cao

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MODULES NÂNG CAO gồm 21 module con với các chức năng như sau:

 
1. Module Banner quảng cáo:

 • Chức năng thêm hình ảnh, banner quảng cáo vào trang.
 • Cài đặt module banner quảng cáo bằng 5 tab Chung, Hình ảnh, Liên kết, Định dạng chữ và Nâng Cao.

module-nang-cao-1

 
2. Module Biểu tượng nâng cao:

 • Chức năng cung cấp danh sách biểu tượng đa dạng để thêm vào trang.
 • Cài đặt module biểu tượng nâng cao bằng 3 tab Hình ảnh / Biểu tượngKiểu và Nâng Cao.

module-nang-cao-2

 
3. Module Chia sẻ mạng xã hội:

 • Chức năng thêm hình ảnh, biểu tượng mạng xã hội vào trang.
 • Cài đặt module banner chia sẻ mạng xã hội 3 tab Chia sẻ mạng xã hộiKiểu và Nâng Cao.

module-nang-cao-3

 
4. Module Danh sách biểu tượng:

 • Chức năng thêm danh sách hình ảnh, biểu tượng vào trang.
 • Cài đặt module danh sách biểu tượng bằng 4 tab Danh sách liệt kê, Hình ảnh / Biểu tượng, Định dạng chữ và Nâng Cao.

module-nang-cao-4

 
5. Module Danh sách bài viết nâng cao:

 • Chức năng quản lý hiển thị các bài viết trong trang.
 • Cài đặt module danh sách bài viết nâng cao bằng 7 tab Chung, Truy vấn, Điều hướng, Vị trí, Kiểu, Định dạng chữ và Nâng Cao.

module-nang-cao-5

 
6. Module Danh sách thông tin:

 • Chức năng thêm các thông tin vào trang theo dạng danh sách.
 • Cài đặt module danh sách thông tin bằng 4 tab Mục danh sách, ChungĐịnh dạng chữ và Nâng Cao.

module-nang-cao-6

 
7. Module Google Map:

 • Chức năng thêm bản đồ vào trang theo địa chỉ được nhập vào.
 • Cài đặt module google map bằng 5 tab Địa chỉChung, Điều hướng, Kiểu JSON và Nâng Cao.

module-nang-cao-7

 
8. Module Hình ảnh / Biểu tượng:

 • Chức năng thêm hình ảnh, biểu tượng vào trang.
 • Cài đặt module Hình ảnh / Biểu tượng bằng 2 tab Chung và Nâng Cao.

module-nang-cao-8

 
9. Module Hình ảnh phân cách:

 • Chức năng thêm phân cách bằng hình ảnh vào trang.
 • Cài đặt module hình ảnh phân cách bằng 3 tab Chung, Hình động và Nâng Cao.

module-nang-cao-9

 
10. Module Hỏi đáp:

 • Chức năng hiển thị thông tin nhập vào trang dưới dạng câu hỏi và câu trả lời.
 • Cài đặt module hỏi đáp bằng 6 tab Mục, Cài đặt, Tiêu đề, Mô tả, Định dạng chữ và Nâng Cao.

module-nang-cao-10

 
11. Module Khoảng trống:

 • Chức năng tạo khoảng trống cho trang bằng cách nhập số pixel.
 • Cài đặt module khoảng trống bằng 2 tab Chung và Nâng Cao.

module-nang-cao-11

 
12. Module Nút:

 • Chức năng thêm nút nhấn vào trang.
 • Cài đặt module nút bằng 4 tab Chung, KiểuĐịnh dạng chữ và Nâng Cao.

module-nang-cao-12

 
13. Module Nội dung văn bản:

 • Chức năng thêm nội dung văn bản vào trang.
 • Cài đặt module nội dung văn bản 5 tab ChungHình ảnh / Biểu tượngKiểu, Liên kết và Nâng Cao.

module-nang-cao-13

 
14. Module Phân cách nâng cao:

 • Chức năng thêm phân cách với nhiều kiểu khác nhau vào trang.
 • Cài đặt module phân cách nâng cao bằng 3 tab Chung, Kiểu và Nâng Cao.

module-nang-cao-14

 
15. Module Popup:

 • Chức năng tạo cửa sổ nhảy tự động (banner, nội dung,…) vào trang.
 • Cài đặt module popup bằng 5 tab Mô tảCài đặt hiển thịNút đóngĐịnh dạng chữ và Nâng Cao.

module-nang-cao-15

 
16. Module Slide ảnh:

 • Chức năng tạo slide ảnh cho trang.
 • Cài đặt module slide ảnh bằng 5 tab Chung, Thiết lập, Kiểu, Định dạng chữ và Nâng Cao.

module-nang-cao-17

 
17. Module Tabs nâng cao:

 • Chức năng thêm các mục tab vào trang.
 • Cài đặt module tabs nâng cao bằng 5 tab Mục tabTabMô tảĐịnh dạng chữ và Nâng Cao.

module-nang-cao-16

 
18. Module Thư viện ảnh:

 • Chức năng thêm thư viện gồm nhiều ảnh vào trang.
 • Cài đặt module thư viện ảnh bằng 4 tab Chung, KiểuĐịnh dạng chữ và Nâng Cao.

module-nang-cao-18

 
19. Module Tạo nhiều liên kết:

 • Chức năng tạo nhiều liên kết vào vào trang.
 • Cài đặt module tạo nhiều liên kết bằng 4 tab Tiêu đềKiểuĐịnh dạng chữ và Nâng Cao.

module-nang-cao-19

 
20. Module Ý kiến khách hàng:

 • Chức năng thêm và hiển thị ý kiến khách hàng vào trang.
 • Cài đặt module ý kiến khách hàng bằng 5 tab Chung, Ý kiến khách hàng, KiểuĐịnh dạng chữ và Nâng Cao.

module-nang-cao-20

 
21. Module Ảnh:

 • Chức năng thêm ảnh vào trang.
 • Cài đặt module hỏi đáp bằng 3 tab Chung, Kiểu và Nâng Cao.

module-nang-cao-21