Chức năng các module nâng cao Landing Page

module-nang-cao-landing

MODULES NÂNG CAO gồm 42 module con với các chức năng như sau:

1. Module Banner quảng cáo:

 • Chức năng thêm hình ảnh, banner quảng cáo vào trang.
 • Cài đặt module banner quảng cáo bằng 5 tab Chung, Hình ảnh, Liên kết, Định dạng chữ Nâng Cao.

module-nang-cao-landing-1

2. Module Banner quảng cáo 1:

 • Chức năng thêm hình ảnh, banner quảng cáo vào trang kèm theo hiệu ứng, button khi rê chuột vào banner.
 • Cài đặt module banner quảng cáo 1 bằng 4 tab Chung, Rê chuột, Định dạng chữ Nâng Cao.

module-nang-cao-landing-2

3. Module Banner quảng cáo 2:

 • Chức năng thêm hình ảnh, banner quảng cáo vào trang với nhiều kiểu hiển thị khác nhau.
 • Cài đặt module banner quảng cáo 2 bằng 4 tab Chung, Tiêu đề, Mô tảNâng Cao.

module-nang-cao-landing-3

4. Module Biểu tượng nâng cao:

 • Chức năng cung cấp danh sách biểu tượng đa dạng để thêm vào trang.
 • Cài đặt module biểu tượng nâng cao bằng 3 tab Hình ảnh / Biểu tượng, KiểuNâng Cao.

module-nang-cao-landing-4

5. Module Bảng thông tin:

 • Chức năng trình bài thông tin theo dạng bảng với nhiều kiểu khác nhau.
 • Cài đặt module bảng thông tin bằng 5 tab Chung, Kiểu, Hình ảnh / Biểu tượng, Định dạng chữNâng Cao.

module-nang-cao-landing-5

6. Module Chia sẻ mạng xã hội:

 • Chức năng thêm hình ảnh, biểu tượng mạng xã hội vào trang.
 • Cài đặt module chia sẻ mạng xã hội 3 tab Chia sẻ mạng xã hội, KiểuNâng Cao.

module-nang-cao-landing-6

7. Module Chú thích trên ảnh:

 • Chức năng thêm chú thích cho ảnh kiểu đánh dấu.
 • Cài đặt module chú thích trên ảnh bằng 3 tab Chung, Đánh dấu và Nâng Cao.

module-nang-cao-landing-8 module-nang-cao-landing-9

8. Module Danh sách biểu tượng:

 • Chức năng thêm danh sách hình ảnh, biểu tượng vào trang.
 • Cài đặt module danh sách biểu tượng bằng 4 tab Danh sách liệt kê, Hình ảnh / Biểu tượng, Định dạng chữ Nâng Cao.

module-nang-cao-landing-10

9. Module Danh sách thông tin:

 • Chức năng thêm các thông tin vào trang theo dạng danh sách.
 • Cài đặt module danh sách thông tin bằng 4 tab Mục danh sách, Chung, Định dạng chữ Nâng Cao.

module-nang-cao-landing-11

10. Module Form liên hệ:

 • Chức năng thêm form liên hệ vào trang.
 • Cài đặt module form liên hệ bằng 6 tab Chung, Kiểu, Nút, Email, Định dạng chữ Nâng Cao.

module-nang-cao-landing-12

11. Module Google Map:

 • Chức năng thêm bản đồ vào trang theo địa chỉ được nhập vào.
 • Cài đặt module google map bằng 5 tab Địa chỉ, Chung, Điều hướng, Kiểu JSONNâng Cao.

module-nang-cao-landing-13

12. Module Hiệu ứng gõ chữ:

 • Chức năng tạo hiệu ứng gõ chữ.
 • Cài đặt module hiệu ứng gõ chữ bằng 4 tab Chung, Kiểu, Định dạng chữ và Nâng Cao.

module-nang-cao-landing-14

13. Module Hình ảnh / Biểu tượng:

 • Chức năng thêm hình ảnh, biểu tượng vào trang.
 • Cài đặt module Hình ảnh / Biểu tượng bằng 2 tab ChungNâng Cao.

module-nang-cao-landing-15

14. Module Hình ảnh phân cách:

 • Chức năng thêm phân cách bằng hình ảnh vào trang.
 • Cài đặt module hình ảnh phân cách bằng 3 tab Chung, Hình độngNâng Cao.

module-nang-cao-landing-16

15. Module Hỏi đáp:

 • Chức năng hiển thị thông tin nhập vào trang dưới dạng câu hỏi và câu trả lời.
 • Cài đặt module hỏi đáp bằng 6 tab Mục, Cài đặt, Tiêu đề, Mô tả, Định dạng chữ Nâng Cao.

module-nang-cao-landing-17

16. Module Hộp lật:

 • Chức năng hiển thị thông tin ở 2 mặt của hộp lật.
 • Cài đặt module hộp lật bằng 5 tab Mặt trước hộp lật, Mặt sau hộp lật, Kiểu, Định dạng chữNâng Cao.

module-nang-cao-landing-18

17. Module Hộp thoại giá:

 • Chức năng hiển thị giá theo kiểu hộp thoại.
 • Cài đặt module hộp thoại giá bằng 4 tab Hộp thoại giá, Kiểu, Định dạng chữ Nâng Cao.

module-nang-cao-landing-19

18. Module Hộp thông tin:

 • Chức năng hiển thị thông tin nhập vào trang theo kiểu hộp.
 • Cài đặt module hộp thông tin bằng 5 tab Hộp thông tin, Slide Box Back, Kiểu, Định dạng chữ Nâng Cao.

module-nang-cao-landing-20

 19. Module Khoảng trống:

 • Chức năng tạo khoảng trống cho trang bằng cách nhập số pixel.
 • Cài đặt module khoảng trống bằng 2 tab ChungNâng Cao.

module-nang-cao-landing-21

20. Module MailChimp Form

 • Chức năng thêm mailchimp form vào trang.
 • Cài đặt module mailchimp form bằng 5 tab Chung, Kiểu, Nút, Định dạng chữ Nâng Cao.

module-nang-cao-landing-29

 21. Module Nút:

 • Chức năng thêm nút nhấn vào trang.
 • Cài đặt module nút bằng 4 tab Chung, Kiểu, Định dạng chữNâng Cao.

module-nang-cao-landing-22

22. Module Nút đôi:

 • Chức năng thêm 2 nút nhấn vào trang cùng lúc.
 • Cài đặt module nút đôi bằng 6 tab Chung, Nút 1, Nút 2, Dấu phân cách, Định dạng chữ.

module-nang-cao-landing-23

23. Module Nội dung văn bản:

 • Chức năng thêm nội dung văn bản vào trang.
 • Cài đặt module nội dung văn bản 6 tab Chung, Hình ảnh / Biểu tượng, Kiểu, Liên kết, Định dạng chữ Nâng Cao.

module-nang-cao-landing-24

24. Module Nội dung văn bản 2:

 • Chức năng thêm nội dung văn bản vào trang kèm theo nút nhấn.
 • Cài đặt module nội dung văn bản 2 bằng 5 tab Chung, Kiểu, Nút, Định dạng chữNâng Cao.

module-nang-cao-landing-25

25. Module Phân cách nâng cao:

 • Chức năng thêm phân cách với nhiều kiểu khác nhau vào trang.
 • Cài đặt module phân cách nâng cao bằng 3 tab Chung, KiểuNâng Cao.

module-nang-cao-landing-26

26. Module Phân cách đơn giản:

 • Chức năng thêm phân cách bằng đường thẳng vào trang.
 • Cài đặt module phân cách đơn giản bằng 2 tab ChungNâng Cao.

module-nang-cao-landing-27

27. Module Popup:

 • Chức năng tạo cửa sổ nhảy tự động (banner, nội dung,…) vào trang.
 • Cài đặt module popup bằng 5 tab Mô tả, Cài đặt hiển thị, Nút đóng, Định dạng chữ Nâng Cao.

module-nang-cao-landing-28

28. Module Progress Bar:

 • Chức năng thêm thanh tiến trình vào trang.
 • Cài đặt module progress bar bằng 4 tab Chung, Kiểu, Định dạng chữ Nâng Cao.

module-nang-cao-landing-30

29. Module Ribbon:

 • Chức năng thêm ribbon vào trang.
 • Cài đặt module ribbon bằng 3 tab Vị trí, Định dạng chữNâng Cao.

module-nang-cao-landing-31

30. Module Slide ảnh:

 • Chức năng tạo slide ảnh cho trang.
 • Cài đặt module slide ảnh bằng 5 tab Chung, Thiết lập, Kiểu, Định dạng chữNâng cao.

module-nang-cao-landing-32

31. Module So sánh ảnh:

 • Chức năng so sánh ảnh bằng cách kéo mũi tên sang trái, sang phải.
 • Cài đặt module slide ảnh bằng 4 tab Chung, Kiểu, NhãnNâng Cao.

module-nang-cao-landing-33

32. Module Số đếm:

 • Chức năng tạo công cụ đếm số cho trang.
 • Cài đặt module số đếm bằng 5 tab Chung, Hình ảnh / Biểu tượng, Kiểu, Định dạng chữ Nâng Cao.

module-nang-cao-landing-34

33. Module Tabs nâng cao:

 • Chức năng thêm các mục tab vào trang.
 • Cài đặt module tabs nâng cao bằng 5 tab Mục tab, Tab, Mô tả, Định dạng chữNâng Cao.

module-nang-cao-landing-35

34. Module Thông tin nhân viên:

 • Chức năng thêm thông tin nhân viên vào trang.
 • Cài đặt module thông tin nhân viên bằng 5 tab Hình ảnh, Thông tin, Thông tin mạng xã hội, Định dạng chữNâng Cao.

module-nang-cao-landing-36

35. Module Thư viện ảnh:

 • Chức năng thêm thư viện gồm nhiều ảnh vào trang.
 • Cài đặt module thư viện ảnh bằng 4 tab Chung, Kiểu, Định dạng chữ Nâng Cao.

module-nang-cao-landing-37

36. Module Tiêu đề:

 • Chức năng thêm tiêu đề vào trang.
 • Cài đặt module tiêu đề bằng 4 tab Chung, Phân cách, Định dạng chữNâng Cao.

module-nang-cao-landing-38

37. Module Tiêu đề màu kép:

 • Chức năng thêm tiêu đề có 2 màu vào trang.
 • Cài đặt module tiêu đề màu kép bằng 3 tab Chung, Định dạng chữNâng Cao.

module-nang-cao-landing-39

38. Module Tạo nhiều liên kết:

 • Chức năng tạo nhiều liên kết vào vào trang.
 • Cài đặt module tạo nhiều liên kết bằng 4 tab Tiêu đề, Kiểu, Định dạng chữNâng Cao.

module-nang-cao-landing-40

39. Module Vòng kết nối thông tin:

 • Chức năng tạo vòng kết nối thông tin vào trang.
 • Cài đặt module vòng kết nối thông tin bằng 5 tab Mục thông tin, ChungKiểu, Định dạng chữNâng Cao.

module-nang-cao-landing-41

40. Module Ý kiến khách hàng:

 • Chức năng thêm và hiển thị ý kiến khách hàng vào trang.
 • Cài đặt module ý kiến khách hàng bằng 5 tab Chung, Ý kiến khách hàng, Kiểu, Định dạng chữ Nâng Cao.

module-nang-cao-landing-42

41. Module Đếm ngược:

 • Chức năng thêm công cụ đếm ngược vào trang.
 • Cài đặt module đếm ngược bằng 4 tab Chung, Kiểu, Định dạng chữ Nâng Cao.

module-nang-cao-landing-43

42. Module Ảnh:

 • Chức năng thêm ảnh vào trang.
 • Cài đặt module hỏi đáp bằng 3 tab Chung, Kiểu Nâng Cao.

module-nang-cao-landing-44