Chọn chuyên mục khi viết bài mới

Chọn chuyên mục khi viết bài mới tương tự như viết một bài mới, đăng nhập vào trang quản trị và thực hiện như sau:

(1). Chọn Bài viết sau đó chọn tiếp Viết bài mới
lưu nháp bài viết

 
(2). Nhập Tiêu đề bài viết

(3). Nhập Nội dung bài viết
chon-chuyen-muc-bai-viet

 
(4). Chọn Chuyên mục bài viết. Có thể chọn nhiều chuyên mục cho 1 bài viết. Chuyên mục được liệt kê theo 2 tab Tất cả chuyên mụcMost Used (dùng nhiều nhất)
chon-chuyen-muc-bai-viet-1

 

 

 

 

 

 

 

 

chon-chuyen-muc-bai-viet-2

 

 

 

 

 

 

 

 

(5). Nhập Thẻ, chọn Thuộc tính (nếu có), đặt Ảnh đại diện (nhập thêm chú thích, tên thay thế, mô tả ảnh nếu cần)
dinh-dang-viet-bai-3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(6). Bấm Đăng bài viết để hoàn tất
dinh-dang-viet-bai-5