Chỉnh sửa trang đã có

Để chỉnh sửa trang đã có, đăng nhập vào trang quản trị và thực hiện như sau:

(1). Chọn Trang sau đó chọn tiếp Tất cả các trang.
chinh-sua-trang-da-co

 
(2). Tìm đến trang cần chỉnh sửa (có thể tìm bằng thanh tìm kiếm), rê chuột vào tên chuyên mục đó và chọn Chỉnh sửa
chinh-sua-trang-da-co-1

chinh-sua-trang-da-co-2

 
(3).  Sửa Tên, Đường dẫn, Nội dung, Tùy chỉnh bố cục (nếu cần)
chinh-sua-trang-da-co-3
chinh-sua-trang-da-co-4

 
(4). Sửa Thuộc tính trang: Trang mẹ (chọn trang mẹ nếu trang đang tạo là trang con), Giao diện, Thứ tự, Ảnh đại diện
chinh-sua-trang-da-co-5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(5). Bấm Cập nhật để hoàn tất chỉnh sửa trang.
chinh-sua-trang-da-co-6