Chỉnh sửa thông tin người dùng đã có

Để chỉnh sửa thông tin người dùng đã có, đăng nhập vào trang quản trị và thực hiện như sau:

(1). Chọn Thành viên sau đó chọn tiếp Tất Cả Người Dùng. chinh-sua-thong-tin-nguoi-dung-da-co

 
(2). Tìm người dùng cần chỉnh sửa thông tin (có thể tìm bằng công cụ tìm kiếm) sau đó rê chuột vào Tên người dùng chọn Chỉnh sửa
chinh-sua-thong-tin-nguoi-dung-da-co-1
chinh-sua-thong-tin-nguoi-dung-da-co-2

 
(3). Chỉnh sửa các thông tin: Họ, Tên, Mail,… Bấm vào Generate Password để đổi mật khẩu (nếu cần). Cuối cùng chọn Cập nhật Hồ sơ để hoàn tất
chinh-sua-thong-tin-nguoi-dung-da-co-3