Chỉnh sửa một sản phẩm đã có

Để chỉnh sửa một sản phẩm đã có, đăng nhập vào trang quản trị và thực hiện như sau:

(1). Vào Quản lý Landing Page và chọn SẢN PHẨM
bao-cao-ban-hang

them-san-pham

 
(2). Tìm sản phẩm cần chỉnh sửa, rê chuột vào tên sản phẩm chọn Chỉnh sửa (có thể tìm sản phẩm bằng thanh tìm kiếm)
chinh-sua-san-pham

 
(3). Chỉnh sửa các thông tin sản phẩm bao gồm: Tên, mô tả, danh mục, từ khóa, ảnh đại diện và thư viện ảnh.
chinh-sua-san-pham-1
them-san-pham-3
them-san-pham-4

 
(4). Cuối cùng chọn Cập nhật để hoàn tất chỉnh sửa một sản phẩm.
chinh-sua-san-pham-3