Chỉnh sửa hình ảnh đã có

Để chỉnh sửa hình ảnh đã có trong thư viện, đăng nhập vào trang quản trị và thực hiện như sau:

(1). Chọn Thư viện sau đó chọn tiếp Thư viện.chinh-sua-hinh-anh-da-co

 
(2). Tìm và xác định ảnh cần chỉnh sửa (có thể tìm kiếm bằng công cụ tìm kiếm).
chinh-sua-hinh-anh-da-co-1

 
(3). Bấm vào ảnh để chỉnh sửa Tiêu đề, Chú thích, Mô tả, Image link. Chọn Sửa ảnh để sửa bằng các công cụ: cắt ảnh, xoay ảnh, lật ảnh, phóng to thu nhỏ ảnh. Cuối cùng bấm Lưu thay đổi để hoàn tất.
chinh-sua-hinh-anh-da-co-2 chinh-sua-hinh-anh-da-co-3