Chỉnh sửa hình ảnh đã có trong thư viện Landing Page

Picture1

Tại trang thay đổi bố cục website, nhấn vào nút “Trở về trang quản trị” để quay về phần cấu hình tổng quát cho website.

Nếu bạn đã ở trong phần Quản trị tổng quát, có thể bỏ qua bước này và thực hiện bước tiếp theo.

Để chỉnh sửa hình ảnh đã có trong thư viện Landing Page, đăng nhập vào trang quản trị và thực hiện như sau:

(1). Chọn THƯ VIỆN ẢNH.them-anh-thu-vien

 
(2). Tìm ảnh cần chỉnh sửa (có thể tìm kiếm bằng công cụ tìm kiếm).
sua-anh-thu-vien

 
(3). Bấm vào ảnh để chỉnh sửa Tiêu đề, Chú thích, Mô tả, Image link. Chọn Sửa ảnh để sửa bằng các công cụ: cắt ảnh, xoay ảnh, lật ảnh, phóng to và thu nhỏ ảnh. Cuối cùng bấm Lưu thay đổi để hoàn tất.
sua-anh-thu-vien-1 sua-anh-thu-vien-2