Chỉnh sửa form liên hệ đã có

Để chỉnh sửa form liên hệ đã có, đăng nhập vào trang quản trị và thực hiện như sau:

(1). Chọn FORM LIÊN HỆ.chinh-sua-form-lien-he

 
(2). Tìm form liên hệ cần chỉnh sửa, rê chuột vào tên form liên hệ đó chọn Chỉnh sửa.
chinh-sua-form-lien-he-1

 
(3). Chỉnh sửa form liên hệ trên 4 tab Mẫu, Mail, Thông điệpThêm chỉnh sửa.

Thiết lập mẫu form liên hệ theo mong muốn ở tab Mẫu.chinh-sua-form-lien-he-1

 
Cấu hình mail nhận và mail gửi của form ở tab Mail.chinh-sua-form-lien-he

 
Chỉnh sửa tin nhắn gửi đến khách hàng ở tab Thông điệp.chinh-sua-form-lien-he-2

 
Nhập đoạn mã tùy biến vào ô để Thêm chỉnh sửa.chinh-sua-form-lien-he-3

 
Sau khi chỉnh sửa form liên hệ, chọn Lưu để lưu lại các thay đổi và kết thúc.