Chỉnh sửa cơ bản một email đã có

Để chỉnh sửa cơ bản một email đã có, đăng nhập trang quản trị email và thực hiện như sau:

(1). Chọn Thư tín sau đó chọn tiếp Địa chỉ email.
chinh sua email

 
(2). Tại tab Địa chỉ email, chọn và click vào email cần chỉnh sửa.
chinh sua email 1

 
(3). Chỉnh sửa email mới tương tự tạo email mới, thiết lập tại 5 tab.

3.1. Chung nhập các thông tin bao gồm:

Địa chỉ email: Thay tên email cần chỉnh sửa

Địa chỉ mail ngoài: Thay emai dùng để lấy lại mật khẩu cho email đang sửa

Mật khẩu:

  • Chọn Khởi tạo để nhận mật khẩu mới được tạo tự động từ hệ thống. Sau đó click hiển thị để thấy mật khẩu vừa được tạo
  • Đặt lại mật khẩu theo ý muốn bằng cách nhập mật khẩu cần đặt vào ô.

chinh sua email 2

 
3.2. Chuyển tiếp

Tick chọn Bật tính năng chuyển tiếp thư và xóa hoặc thay email cần chuyển tiếp.
chinh sua email 3

 
3.3. Các bí danh email

Thay email bí danh.
chinh sua email 4

 
3.4. Trả lời tự động

Tick chọn Bật tính năng tự động trả lời và thiết lập.
chinh sua email 5

 
3.5. Bộ lọc thư rác

Tick chọn Bật lọc thư rác cho địa chỉ email này và thiết lập. Sau đó:

  • Click Áp dụng để lưu nhưng không thoát
  • Click Đồng ý để lưu và thoát.

chinh sua email 6

 
(4). Kết quả chỉnh sửa email đã có thành công.
chinh sua email 7