Chỉnh sửa chuyên mục

Để chỉnh sửa chuyên mục đã có, đăng nhập vào trang quản trị và thực hiện như sau:

(1). Chọn Bài viết sau đó chọn tiếp Chuyên mục
chỉnh sửa chuyên mục

 
(2). Tìm chuyên mục cần chỉnh sửa (có thể tìm bằng thanh tìm kiếm), rê chuột vào tên chuyên mục đó và chọn Chỉnh sửa
chỉnh sửa chuyên mục

chỉnh sửa chuyên mục

 
 (3). Chỉnh sửa Tên, Đường dẫn, Chuyên mục hiện tại, Mô tả sau đó bấm Cập nhật để hoàn tất.
chỉnh sửa chuyên mục