Chỉnh sửa bài viết đã có

Để chỉnh sửa bài viết đã có, đăng nhập vào trang quản trị và thực hiện như sau:

(1). Chọn Bài viết sau đó chọn tiếp Tất cả bài viết
chỉnh sửa bài viết 
(2). Tìm bài viết cần sửa sau đó rê chuột vào tên bài viết để chọn Chỉnh sửa
chỉnh sửa bài viết chỉnh sửa bài viết

 
(3). Chỉnh sửa TênĐường dẫn bài viết
chinh-sua-bai-viet-3

 

(4)(4). Chỉnh sửa Nội dung bài viết
chỉnh sửa bài viết

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(5). Chỉnh sửa Chuyên mục bài viết
chỉnh sửa bài viết

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(6). Chỉnh sửa Thẻ, Thuộc tính, Ảnh đại diện (sửa chú thích, tên thay thế, mô tả ảnh nếu cần)
 chỉnh sửa bài viết

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lưu nháp bài viết

 
(7). Bấm Cập nhật để hoàn tất
chỉnh sửa bài viết