Chỉnh sửa 1 module bất kỳ

Để chỉnh sửa 1 module ở bất kỳ trang nào đó, đăng nhập vào trang quản trị và thực hiện như sau:

(1). Chọn Trang sau đó chọn tiếp Tất cả các trang.them-module

 
(2). Tìm đến trang có module cần chỉnh sửa, rê chuột vào tên trang và chọn 1 trong 2 cách sau để vào tùy chỉnh trang.

Cách 1Chọn trực tiếp Tùy chỉnh bố cục.them-module-10

 
Cách 2Click chọn trang cần tùy chỉnh sau đó chọn tiếp Mở Tùy chỉnh bố cục them-module-1

 
(3). Bắt đầu chỉnh sửa module bằng cách click vào icon cài đặt của module đó. Tiến hành Cài đặt lại module thông qua các tab của popup. Sau khi đã cài đặt bấm Lưu.

VD bên dưới minh họa cho việc chỉnh sửa module danh sách bài viết nâng cao, module này được cài đặt bằng 7 tab ChungTruy vấn, Điều hướng, Vị trí, Kiểu, Định dạng chữNâng cao.chinh-sua-module chinh-sua-module-1 chinh-sua-module-2 chinh-sua-module-3 chinh-sua-module-4 chinh-sua-module-5 chinh-sua-module-6 chinh-sua-module-7

 
(4). Xem Trước trang (nếu cần), bấm Hoàn Thành và chọn Xuất bản những thay đổi để hoàn tất chỉnh sửa module ở trang.
danh-sach-bai-viet-nang-cao-10