Chèn ảnh vào bài viết

Để chèn ảnh vào bài viết mới, đăng nhập vào trang quản trị và thực hiện như sau:

(1). Chọn Bài viết sau đó chọn tiếp Viết bài mới
chèn ảnh vào bài viết 
(2). Nhập Tiêu đề bài viết

(3). Nhập Nội dung sau đó chọn Thêm Media
chèn ảnh vào bài viết

 
(4). Có 2 cách chèn ảnh vào bài viết:

Cách 1: Ở mục Thêm Media chọn tab Tải tập tin lên  Chọn tập tin. Tiếp theo tìm ảnh cần chèn và chọn Open. Cuối cùng bấm Chèn vào bài viếtchèn ảnh vào bài viết
chèn ảnh vào bài viết
chèn ảnh vào bài viết

 
Cách 2: Chèn bằng URL: Ở mục Chèn từ URL nhập URL của ảnh vào khung để chèn trực tiếpchèn ảnh vào bài viết

 
5. Edit hoặc Delete ảnhchèn ảnh vào bài viết

 
(6). Giao diện khi bấm Edit ảnh, bấm Cập Nhật sau khi chỉnh sửachèn ảnh vào bài viết

 
(7). Chọn Danh mục, Thuộc tính, nhập Thẻ, Ảnh đại diện và chọn Đăng bài viết để hoàn tất.
chen-anh-vao-bai-viet-8

 

 

 

 

 

 

 

 

chen-anh-vao-bai-viet-9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

chèn ảnh vào bài viết