Cấu hình trả lời tự động (Auto Response) cho một email

 Để cấu hình trả lời tự động (Auto Response) cho một email, đăng nhập vào trang quản trị và thực hiện như sau:

(1). Chọn Thư tín sau đó chọn tiếp Địa chỉ email.
tra loi tu dong

 
(2). Tại tab Địa chỉ email, chọn và click vào email cần cấu hình.
tra loi tu dong 1

 
(3). Tick chọn Bật tính năng tự động trả lời và thiết lập các thông tin như tiêu đề, định dạng tin nhắn, tin nhắn, email chuyển tiếp, file đính kèm… Sau đó:

  • Click Áp dụng để lưu nhưng không thoát
  • Click Đồng ý để lưu và thoát.

tra loi tu dong 2