Cấu hình tên miền về website

Để website theo gói dịch vụ Chili FREE có thể vận hành thành công với tên miền riêng của bạn. Bạn hãy thực hiện tuần tự các bước như sau :

1. Thay đổi nameserver tên miền

Theo như chính sách dịch vụ, điều kiện tiên quyết là tên miền của bạn phải sử dụng các cặp nameserver của Mắt Bão :

– NameServer 1: ns1.matbao.com hoặc ns1.matbao.vn 203.162.163.44

– NameServer 2: ns2.matbao.com hoặc ns2.matbao.vn 210.245.124.171

Do đó bạn cần phải thực hiện thay đổi nếu đang sử dụng nameserver khác với thông tin ở trên. Đồng thời trường hợp bạn mua tên miền tại Mắt Bão không cần thực hiện bước này.

Để thực hiện bạn có thể tham khảo bài Hướng dẫn cấu hình DNS của các nhà cung cấp khác.

2. Thông báo cho Mắt Bão

Sau khi hoàn tất bước 1, xin đừng ngần ngại hãy liên hệ ngày với chúng tôi để thông báo bạn đã thực hiện thành công việc thay đổi nameserver.

– Sử dụng HelpDesk của Mắt Bão tại địa chỉ: http://id.matbao.net (menu Hỗ trợ).

– Email: support@matbao.com

– Điện thoại: 1900 1830

3. Chú ý

Nếu trước đó, bạn có đang sử dụng Email / Ứng dụng / Website con tại nhà cung cấp khác thì thông báo thêm cho Mắt Bão để chúng tôi thực hiện cấu hình lại

Ngoài ra, bạn cũng có thể chủ động thực hiện theo như Hướng dẫn cấu hình DNS Domain trên Client Portal.