Cấu hình email nhận thông tin đăng ký

 Để cấu hình email nhận thông tin đăng ký, đăng nhập vào trang quản trị và thực hiện như sau:

(1). Chọn Form liên hệ sau đó chọn tiếp Danh sách Form.cau-hinh-mail-nhan-dang-ky

(2). Trong danh sách Form, rê chuột vào form nhận thông tin đăng ký cần cấu hình email và chọn Sửacau-hinh-mail-nhan-dang-ky-1

(3). Ở tab Cấu hình Mail tiến hành cấu hình Mail nhận, bấm Lưu để hoàn tấtcau-hinh-mail-nhan-dang-ky-2