Cấu hình email Catch-all

Catch-all có chức năng nhận toàn bộ thư gửi đến domain khi email người nhận không chính xác hoặc không tồn tại.

Ví dụ: Bạn có 1 email với tên name@tenmien nhưng người gửi lại gõ nhầm địa chỉ nhận thành nama@tenmien. Khi đó bạn vẫn có thể nhận được mail gửi sai địa chỉ khi đã cấu hình Catch-all.

Để cấu hình email Catch-all, đăng nhập trang quản trị email và thực hiện như sau:

(1). Chọn Thư tín sau đó chọn tiếp Thiết lập thư.
Catch-all 1

 
(2). Chọn và click vào tên miền cần cấu hình email catch-all sau đó chọn tiếp Thư cho những người dùng không tồn tại.
Catch-all 2

 
(3). Nhập email nhận chuyển tiếp và Đồng ý.
Catch-all 5

 
(4). Kết quả cấu hình email Catch-all thành công.
Catch-all 4