Cấu hình chuyển tiếp (Forward) cho một email

Để cấu hình chuyển tiếp (Forward) cho một email, đăng nhập vào trang quản trị và thực hiện như sau:

(1). Chọn Thư tín sau đó chọn tiếp Địa chỉ email.
chuyen tiep email

 
(2). Tại tab Địa chỉ email, chọn và click vào email cần cấu hình chuyển tiếp (forward).
chuyen tiep email 1

 
(3). Tại tap Chuyển tiếp tick chọn Bật tính năng chuyển tiếp thư và nhập các email cần chuyển tiếp. Sau đó:

  • Click Áp dụng để lưu nhưng không thoát
  • Click Đồng ý để lưu và thoát.

chuyen tiep email 2