Các tính năng hỗ trợ SEO

Để SEO trang web bán hàng, đăng nhập vào trang quản trị và cài đặt các tính năng SEO sau:

(1). Cài đặt website, bao gồm:

1.1 Cấu hình SEO trang chủ: Cài đặt website → Thiết lập → Thiết lập chung → Cửa hàngho-tro-SEO

 
1.2 Chèn mã Google Analytics: Cài đặt website → Thiết lập → Thiết lập chung → Google
ho-tro-SEO-1

 
1.3 Hình ảnh share mạng xã hội: Cài đặt website → Thiết lập → Thiết lập chung → Hình ảnh
ho-tro-SEO-2

 
1.4 Bật chế độ SEO URL thân thiện: Cài đặt website → Thiết lập → Thiết lập chung
ho-tro-SEO-3

 
(2). Cấu hình SEO, bao gồm:

2.1 SEO danh mục tin tức

Vào Quản lý bài viết và chọn Danh mục, tìm danh mục có sẵn hoặc tạo mới danh mục sau đó nhập nội dung SEO vào Meta Tag Title, Meta Tag Description Meta Tag Keywords

ho-tro-SEO-4 ho-tro-SEO-5

 

 

 

 

 

 

 
2.2 SEO tin tức

Vào Quản lý bài viết và chọn Bài viết

Tìm bài viết có sẵn hoặc tạo mới bài viết, sau đó nhập nội dung SEO vào Meta Tag Title, Meta Tag Description Meta Tag Keywords.
ho-tro-SEO-6 ho-tro-SEO-7

 

 

 

 

 

 

 

 
2.3 Bật Sitemap
ho-tro-SEO-8

 
2.4 SEO danh mục sản phẩm và sản phẩm

Vào Quản lý sản phẩm

Tìm danh mục, sản phẩm có sẵn hoặc tạo danh mục, sản phẩm mới, sau đó nhập nội dung SEO vào Meta Tag Title, Meta Tag Description Meta Tag Keywords.ho-tro-SEO-9
ho-tro-SEO-10

 
Bênh cạnh đó, nếu có chèn ảnh vào nội dung mô tả sản phẩm thì phải thêm mô tả ảnh cho ảnh đó. Mô tả ảnh là keywords.
ho-tro-SEO-11