Các thông tin khi tạo khóa học mới

1. Tiêu đề và mô tả khóa học

Cần nhập tiêu tiêu đề và mô tả về khóa học, các thông tin này cần nhập rõ ràng và tường minh vì nó sẽ hiển thị lên website bên ngoài (front-end) cho các học viên xem.

hinh2

2. Thuộc tính khóa học

Các thuộc tính quan trọng của khóa học, bao gồm:

 • Thời gian làm bài: Giới hạn thời gian tối đa 1 học viên hoàn thành khóa học này, có thể là ngày, tuần, hoặc tháng.
 • Maximum Student: Giới hạn tối đa số học viên có thể tham gia

hinh3

3. Thiết lập các chỉ số hoàn thành khóa học

Chọn mục Assessment, các chỉ số bao gồm:

Course Result (kết quả khóa học):

 • Evaluate via lessions: Dựa vào tỉ lệ hoàn thành khóa học
 • Evaluate via results of the final quiz: Dựa vào tỉ lệ hoàn thành bài kiểm tra cuối khóa
 • Evaluate via results of quizzes: Dựa vào kết quả tổng của các bài kiểm tra
 • Evaluate via results of quizzes passed: Dựa vào kết quả của các bài kiểm tra đã hoàn thành.
 • Evaluate via quizzes: Dựa vào kết quả tổng số bài đã làm.

hinh4

4. Thêm các bài học cho khóa học

Bước 1: Tìm phần giao diện này trong trang chi tiết khóa học, nhập tiêu đề khóa học và nhấn Enter.

hinh5

Bước 2: Sau khi nhập đủ dữ liệu thì giao diện sẽ như hình như sau:

hinh6

Bước 3: Phía bên tay phải mỗi mục, có hình tam giác, khi nhấn vào sẽ ra danh sách các bài học.

hinh7

Bước 4: Biểu tượng cây viết chì bên phải dùng để điều chỉnh nội dung 1 bài học, khi nhấn vào sẽ ra giao diện như bên dưới

hinh8

5. Các nội dung quan trọng trong chi tiết 1 bài học

Bao gồm:

 • Tiêu đề bài học
 • Nội dung bài học, lưu ý khi cần chèn Video vào nội dung thì Video sẽ phải được tải lên Youtube trước và nhúng ngược từ Youtube vào chi tiết, hướng dẫn thao tác phần soạn thảo tại: https://wiki.chili.vn/huong-dan/cac-dinh-dang-co-ban-khi-viet-bai/
 • Thuộc tính 1 bài học (xem hình minh họa)

hinh9

 • Lession Duration: Thời gian tối đa phải hoàn thành 1 bài học, nhập số 0 nếu muốn không giới hạn thời gian.
 • Preview lession: Chọn mục này nếu muốn cho phép học viên xem trước nội dung bài học mà không cần chính thức thực hiện việc học.