Các bước xử lý một đơn hàng

Để xử lý đơn hàng, đăng nhập vào trang quản trị và thực hiện như sau:

(1). Click chuột vào Báo cáo bán hàng và chọn tiếp Đơn hàng.xem-don-hang

 
(2). Chọn Xem.

xu-ly-do-hang

 
(3). Xem các thông tin của đơn hàng ở các tab Đơn hàng, Chi tiết thanh toán, Địa chỉ giao hàng, Sản phẩm.

Ở tab Giao hàng nhanh bấm và nhập đủ thông tin để tạo đơn hàng nhanh (nếu cần) hoặc bỏ qua.

Ở tab Phương thức thanh toán cần xác nhận lại địa chỉ giao hàng, chọn Kiểm tra phí + Tạo và duyệt vận đơn.

Ở tab Lịch sử xem lại lịch sử trạng thái đơn hàng, cập nhật trạng thái mới  bằng cách chọn trạng thái mong muốn, sau đó chọn Thêm lịch sử.xu-ly-do-hang-1 xu-ly-do-hang-2
xu-ly-do-hang-3 xu-ly-do-hang-4 xu-ly-do-hang-5 xu-ly-do-hang-6 xu-ly-do-hang-7

 
(4). Bấm chọn In hóa đơnIn Danh Sách Vận Chuyển để xem và in các thông tin liên quan đến đơn hàng.xu-ly-do-hang-8 xu-ly-do-hang-9 xu-ly-do-hang-10