Các bước xử lý đơn hàng

Để xử lý đơn hàng, đăng nhập vào trang quản trị và thực hiện như sau:

(1). Tại WooCommerce và chọn Đơn hàng.

(2). Chọn đơn hàng cần xử lý.
42

 
(3). Thay đổi thông tin đơn hàng (nếu cần) bao gồm địa chỉ, số lượng sản phẩm, phí ship, gửi lại email thông báo đơn hàng… Sau khi đã xử lý xong đơn, bạn lưu ý đổi lại trạng thái đơn hàng phù hợp để dễ dàng quản lý.

Cuối cùng click Cập nhật để hoàn tất.
43