Bật một phương thức thanh toán

Để bật một phương thức thanh toán có sẵn, đăng nhập vào trang quản trị và thực hiện như sau:

(1). Click chuột vào Vận chuyển và chọn tiếp Thanh toán.tat-phuong-thuc-thanh-toan

 
(2). Rê chuột vào phương thức thanh toán cần bật và chọn lệnh Cài đặt.
bat-thanh-toan

 
(3). Kết quả bật phương thức thanh toán thành công.
bat-thanh-toan-1