Affiliate Marketing – Trở Thành Cộng Tác Viên Liên Kết Tiếp Thị

Affiliate marketing (Liên kết tiếp thị) là hình thức , dịch vụ muốn liên kết với các cộng tác viên để quảng bá hàng hóa, dịch vụ đến người dùng. Các cộng tác viên sẽ nhận được khoản hoa hồng khi người dùng ghé thăm trang và mua những sản phẩm trên Website.

Dưới đây là những hướng dẫn cơ bản để sử dụng chức năng Liên Kết Tiếp Thị.

1.Trở thành cộng tác viên bán hàng

Để trở thành cộng tác viên bán hàng bạn cần click vào nút bán hàng dưới Footer trên Website để đăng ký  tài khoản Affiliate và đăng nhập nếu bạn đã đăng ký tài khoản trước đó

footer

Bấm chọn đăng ký để tạo mới tài khoản

login

Hình 1

Giao diện trang đăng ký tài khoản Affiliate

register_aff

Hình 2

2. Giao diện quản lý Affiliate

Sau khi đăng ký thành công bạn quay lại giao diện của hình 1  để đăng nhập. Đăng nhập tài khoản thành công Website sẽ hiển thị giao diện quản lý tài khoản Affiliate.

sf

Hình 3

  • Thay đổi thông tin tài khoản: Thay đổi thông tin cơ bản: Học tên, địa chỉ…tài khoản
  • Thay đổi mật khẩu: Thay đổi mật khẩu mới
  • Thay đổi phương thức thanh toán: Thay đổi phương thức thanh toán (Thanh toán qua Paypal – Thanh toán qua chuyển Khoản Ngân Hàng)
  • Mã số tiếp thị và tạo các liên kết theo dõi của bạn: Thông tin mã số tiếp thị và tạo mã tiếp thị bán hàng
  • Tổng các giao dịch và Hoa Hồng: Tổng số các giao dịch và tổng số tiền hoa hồng bạn đã đạt được

3. Tạo và sử dụng mã Liên Kết Tiếp Thị Affiliate

Để sử dụng mã số tiếp thị bạn  bấm vào liên kết Mã số tiếp thị & tạo các liên kết theo dõi

login_ss

Hình 4

Giao diện hiển thị tạo và kiểm tra mã liên kết tiếp thị

ff

Hình 5

Khi tạo xong mã liên kết tiếp thị bạn coppy đường dẫn để quảng bá, đến người dùng (vd: facebook, Zalo, web, kênh youtube…hoặc giới thiệu link.
Nếu người dùng mua hàng từ link liên kết tiếp thị bạn sẽ được trích % hoa hoa hồng cho mỗi đơn hàng thanh toán thành công.

product

Hình 6

4. Kiểm tra số tiền tích lũy

Để kiểm tra số tiền tích lũy bạn quay lại giao diện tài khoản và click vào liên liên kết tổng số các giao dịch và hoa hồng

sf

Hình 7

Giao diện hiển thị thông tin chi tiết tổng số tiền hoa hồng bạn nhận được và chi tiết mỗi đơn hàng.

ffs

Hình 8

Tổng số tiền hoa hồng tích lũy sẽ được quản trị Website kiểm duyệt và thanh toán cho Cộng Tác Viên.